Türkiye Çevre Koruma Vakfı
Türkiye Çevre Koruma Vakfı
HAKKIMIZDA

Amacımız

      2001 Yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

 

 

Faaliyet Alanlarımız

  • Ülkenin doğal, tarihi ve kültürel çevre ile ilgili değerlerinin belirlenmesi, tanıtılması ve korunması için gerekli çalışmalar yapmak,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faaliyetleri için ihtiyaç duydukları her türlü malzemeyi ( araç, gereç, alet, ekipman, makine, teçhizat, bilgisayar malzemeleri, demirbaş tüketim malzemeleri ve tıbbi bakımla ilgili her türlü maddenin vb. ) temin etmek ve bunların bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirmek,
  • Her türlü çevre kurum ve kuruluşların açılmasına, bina ve tesislerinin yapım, onarım ve kiralanmasına yardımcı olmak,
  • Çevre hizmetleri ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden desteklemek, hizmet içi eğitim kurumları ile sosyal tesisler kurmak,
  • Çevre kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanım ve işletilmesine yardımcı olmak, çevre kurumları ile iş sahipleri ve sanayiciler arasında kurulacak işbirliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak,
  • Çevre bilincinin yerleşmesi için tanıtıcı faaliyetler yapmak ve yaptırmak, bu amaçla kurslar ve her seviyede çevre eğitimini teşvik etmek, desteklemek, öğrencilerde çevre değerlerini koruyucu değer yargılarının gelişmesine katkıda bulunmak, başarılı çalışmalarını ödüllendirmek,
  • Çevre konuları ile ilgili kongre, panel, konferans ve seminerler hazırlamak ve hazırlananlara katılmak,araç, gereç ve maddi yardımlarda bulunmak ve aynı amaçla çalışılan kurumlarla işbirliği yapmak.