Türkiye Çevre Koruma Vakfı
Türkiye Çevre Koruma Vakfı

Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim” için Ön Kayıt Başvuruları Başladı

26 Mart 2019
Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim” için Ön Kayıt Başvuruları Başladı

SAYIN İLGİLİ;


       T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü öncülüğünde, vakfımız ile birlikte ileriki tarihlerde  “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim” düzenlenecektir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrasında, “Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp başarı belgesi almayan inşaat mühendisleri riskli yapı tespitinde görev alamaz. Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılması zorunludur.” hükmü ve aynı maddenin sekizinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde, “Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik olması durumunda, riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlerden birine katılmaması durumunda eğitime katılıncaya kadar, Lisanslı kurum ve kuruluşlara elektronik yazılım sistemi üzerinden, yeni riskli yapı tespiti için yapı kaydı oluşturmaları ve işlem yapmaları izni verilmemektedir.” hükmü yer almaktadır.

Zikredilen hükümler uyarınca, Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda (RYTEİE) değişiklik yapılması durumunda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin Bakanlığımızca yapılacak olan eğitimlere katılması gerekmektedir. Riskli yapı tespitinde görev alan Başarı Belgesine sahip mühendislerce, Bakanlığımızca 6 ay içerisinde yapılacak olan eğitimlere katılım sağlanmaması durumunda, lisanslı kurum ve kuruluşlara ARAAD bilgi sistemi üzerinden işlem yapılmasına izin verilmeyecektir.

Bu bağlamda, 16.02.2019 tarih ve 30688 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan RYTEİE’de değişiklik yapılmış olup, lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda görev alan Başarı Belgesine sahip mühendislerin yapılacak Eğitime katılması gerekmektedir. 

Ayrıca, söz konusu Eğitime, daha evvel Eğitim programına katılmış ancak sınavdan geçerli not alamadığı için Başarı Belgesi almaya hak kazanamayan mühendisler ve riskli yapı tespitinde görev almak isteyen mühendisler de katılım sağlayabileceklerdir.

Eğitim süresi, yeri ve tarihi, ücreti ön kayıtlar sona erdikten sonra tarafınıza bildirilecektir. Bu sebepten sistemde kayıt olurken lütfen güncel telefon ve mail adreslerinizi bildiriniz.

 

Başvuru için basvuru.tucev.orgFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır